Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Livrarea si achizitia intracomunitara de bunuri. Reglementari fiscale si inregistrari contabile

Intrebare: Va rog, ma puteti ajuta cu o monografie contabila privind importul si exportul extracomunitar ?
Raspuns:
1. Livrarea intracomunitatra de bunuri din Romania catre un alt stat membru UE este reglementata de Codul fiscal la art. 128 alin. (9) ca fiind „o livrare de bunuri, in intelesul alin. (1) care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru in alt stat membru de catre furnizor sau de persoana catre care se efectueaza livrarea ori alta persoana in contul acestora”.

In conformitate cu art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal aceste operatiuni sunt incluse in categoria celor scutite cu drept de deducere daca sunt prezentate documente justificative si sunt indeplinite cumulativ urmatoarele doua conditii:
- livrarea intracomunitara de bunuri este catre o persoana inregistrata in scopuri de TVA in celalalt stat membru si comunica codul de inregistrare furnizorului din Romania;
- bunurile sunt transportate din Romania in statul membru al beneficiarului.
 
In aceasta situatie, beneficiarul va efectua o achizitie intracomunitara de bunuri pentru care va datora TVA in tara aplicand mecanismul taxarii inverse.
Se prezuma ca in acest caz, clientul dvs. va comunica un cod valabil de TVA emis de autoritatile din alt stat membru.
 
Din analiza celor doua articole, art. 128 alin. (9) si art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, rezulta faptul ca este necesara indeplinirea celor doua conditii din perspectiva taxei, indiferent care ar fi conditia de livrare din contractul existent intre parti. Astfel, nu se precizeaza cine anume este obligat sa realizeze transportul sau expeditia, in vederea scutirii de taxa dar este obligatoriu sa existe dovada efectuarii transportului. In lipsa justificarii transportului din Romania in Ungaria, autoritatile pot colecta TVA la livrare.
 
Justificarea scutirii de TVA pentru livrarile intracomunitare a fost aprobata de OMFP 2222/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare:
„Art. 10. - (1) Scutirea de taxa pentru livrarile intracomunitare de bunuri prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptiile de la pct. 1 si 2 ale aceleiasi litere a), se justifica pe baza urmatoarelor documente:
 a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare, si in care sa fie mentionat codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit cumparatorului in alt stat membru;
 b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din Romania in alt stat membru;
 si, dupa caz,
 c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vanzare/cumparare, documentele de asigurare.”
 
Prin dovada transportului se intelege prezentarea documentului de transport :
- in original daca transportul este in sarcina furnizorului sau
- in copie/fotocopie, daca transportul este in sarcina cumparatorului.
 
Documetele specifice de transport, in functie de tipul transportului, prevazute de art. 1 alin. (4) sunt:
 a) in cazul transportului auto: copie de pe carnetul TIR sau de pe documentul de tranzit comunitar T, in cazul unui transport intracomunitar, documentul de transport international;
 b) in cazul transportului feroviar: scrisoarea de trasura, documentul de transport international pe caile ferate, care sa poarte stampila statiei de expeditie, documentul de transmitere a vagonului la calea ferata vecina, care sa confirme iesirea marfii din tara;
 c) in cazul transportului multimodal cale ferata-naval: scrisoarea de trasura si foaia de conosament".
 
Justificarea scutirilor prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Codul fiscal se face in momentul in care este emisa o factura pentru operatiunea in cauza.
Pentru acele operatiuni care prin natura lor nu permit operatorilor economici sa fie in posesia documentelor de justificare a scutirii in momentul emiterii facturii, prezentarea documentelor pentru justificarea scutirii de taxa se va face in termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data la care a fost emisa factura .
 
Daca factura nu este emisa in termenul prevazut de lege, termenul de 90 de zile mentionat anterior va incepe din data la care a intervenit faptul generator de taxa pentru operatiunea in cauza.
 
In cazul in care nu sunt prezentate documentele de justificare a scutirii la data efectuarii controlului, organele de inspectie fiscala au dreptul de a suspenda inspectia fiscala pana la data prezentarii acestora. Suspendarea inspectiei fiscale nu poate depasi termenul prevazut anterior si se va face cu respectarea prevederilor legale in vigoare (Codul de procedura fiscala ).
 
Potrivit art. 155 alin. (5) lit. k) din Codul fiscal , in cazul in care nu se datoreaza taxa, factura cuprinde informatii cu privire la dispozitiile aplicabile din prezentul titlu sau din Directiva 112 sau orice alta mentiune din care sa rezulte ca livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare inversa;
 
Pentru livrari intracomunitare se emite factura fara TVA – cu mentiune „scutit cu drept de deducere” .
Factura (invoice) se intocmeste in limba romana sau in orice limba oficiala a statelor membre ale Uniunii Europene, urmand ca la solicitarea organelor de control sa fie tradusa in limba romana. Pentru inregistrarea in jurnalele de vanzari, baza impozabila va fi convertita in lei utilizand cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R. de la data emiterii facturii sau cursul valutar comunicat de banca prin care se realizeaza tranzactia, conform art. 139^1 alin. (2) Cod fiscal .
 
Momentul exigibilitatii TVA pentru livrari intracomunitare de bunuri scutite de TVA conform art. 143 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal intervine in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator (livrarea) sau la data emiterii facturii daca emiterea are loc inainte de a 15-a zi a lunii urmatoare in care s-a efectuat livrarea, conform art. 134 din Codul fiscal .
 
Este important de subliniat faptul ca livrarea intracomunitara de bunuri este scutita de TVA doar in situatia in care cumparatorul furnizeaza vanzatorului un cod de inregistrare valabil in scopuri de TVA, atribuit de autoritatile fiscale din alt stat membru al Uniunii Europene.Verificarea valabilitatii codurilor de inregistrare, furnizate vanzatorilor din Romania de catre cumparatori din alte state cade in sarcina vanzatorului. Persoanele inregistrate in scopuri de TVA in Romania pot verifica codurile de inregistrare si datele de identificare pe pagina de internet a Comisiei Europene, prin transmiterea unei solicitari, prin posta electronica sau prin transmiterea unei solicitari in scris, prin posta sau direct la registratura directiilor generale ale finantelor publice judetene.
 
In ce priveste obligatiile de raportare ale furnizorului din Romania pentru livrarile intracomunitare scutite de TVA, trebuie amintite:
- declaratia recapitulativa (390 VIES) care se depune la organele fiscale pana in a 25-a zi a lunii urmatoare celei in care se incheie perioada de raportare in care s-au realizat livrarile, conform OPANAF 3162/2011;
- decontul de TVA (formularul 300) care se depune la organele fiscale pana in a 25-a zi a lunii urmatoare celei in care se incheie perioada de raportare (luna sau trimestrul calendaristic ori o alta perioada fiscala aprobata de organele fiscale) conform OPANAF 3665/2011;
- declaratia Intrastat (doar daca volumul livrarilor intracomunitare realizate de furnizorul din Romania depaseste plafonul de declarare de 900.000 lei), conform Ordin INS 1183/2011.Declaratia se depune pana in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care s-au realizat livrarile.
Inregistrarea contabila: livrari intracomunitare de bunuri
 
4111”Clienti” = 707 “Venituri din vanzari de marfuri”
2. Achizitia intracomunitara de bunuri este prevazuta la art. 130^1  din Codul fiscal  si anume:
„(1) Se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.
(2) Sunt asimilate unei achizitii intracomunitare cu plata urmatoarele:
a) utilizarea in Romania, de catre o persoana impozabila, in scopul desfasurarii activitatii economice proprii, a unor bunuri transportate sau expediate de aceasta sau de alta persoana, in numele acesteia, din statul membru pe teritoriul caruia aceste bunuri au fost produse, extrase, achizitionate, dobandite ori importate de catre aceasta, in scopul desfasurarii activitatii economice proprii, daca transportul sau expedierea acestor bunuri, in cazul in care ar fi fost efectuat din Romania in alt stat membru, ar fi fost tratat ca transfer de bunuri in alt stat membru, in conformitate cu prevederile art. 128 alin. (10) si (11);
b) preluarea de catre fortele armatei romane, pentru uzul acestora sau pentru personalul civil din cadrul fortelor armate, de bunuri pe care le-au dobandit in alt stat membru, care este parte a Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, si la a caror achizitie nu s-au aplicat regulile generale de impozitare din acel alt stat membru, in situatia in care importul bunurilor respective nu a putut beneficia de scutirea prevazuta la art. 142 alin. (1) lit. g).
(3) Se considera, de asemenea, ca este efectuata cu plata achizitia intracomunitara de bunuri a caror livrare, daca ar fi fost realizata in Romania, ar fi fost tratata drept o livrare de bunuri efectuata cu plata.
(4) Este asimilata unei achizitii intracomunitare si achizitionarea de catre o persoana juridica neimpozabila a unor bunuri importate de acea persoana in Comunitate si transportate sau expediate intr-un alt stat membru decat cel in care s-a efectuat importul. Persoana juridica neimpozabila va beneficia de rambursarea taxei platite in Romania pentru importul bunurilor, daca dovedeste ca achizitia sa intracomunitara a fost supusa taxei in statul membru de destinatie a bunurilor expediate sau transportate”.
 
In ce priveste obligatiile de raportare pentru persoanele care efectueaza achizitii intracomunitare de bunuri, acestea sunt:
- declaratia recapitulativa (390 VIES) care se depune la organele fiscale pana in a 25-a zi a lunii urmatoare celei in care se incheie perioada de raportare in care s-au realizat livrarile, conform OPANAF 3162/2011;
- decontul de TVA (formularul 300) care se depune la organele fiscale pana in a 25-a zi a lunii urmatoare celei in care se incheie perioada de raportare (luna sau trimestrul calendaristic ori o alta perioada fiscala aprobata de organele fiscale) conform OPANAF 3665/2011;
- declaratia Intrastat (doar daca se depaseste plafonul 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri), conform Ordin INS 1183/2011.Declaratia se depune pana in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care s-au realizat achizitiile intracomunitare de bunuri.
 
Inregistrarea contabila: achizitie  intracomunitara de bunuri:
         
% 401 “Furnizori”
2xx/3xx /6xx
 
4426 “Tva deductibila” = 4427 “Tva colectata”

Abonare newsletter

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

Comentarii

3 comentarii

Atentie! Pentru a posta comentariu, este necesar sa raspundeti corect la intrebare.

George 19 Aug. 2016
Va rog sa ma ajutati! Sunt o persoana fizica neautorizata si neinregistrata in scopuri de tva si in ROI, care a realizat mai multe aplicatii informatice pe care le-am prezentat APPLE. Aceasta le-a acceptat si le-a inclus in baza magazinului Itunes pentru vanzare. Eu primesc lunar sume de bani de la Itunes - Luxemburg. Am depus declaratia 201 venituri din strainanate. Va rog sa imi spuneti daca la sumele incasate trebuie sa platesc tva sau se aplica aceeasi regula ca la livrarile intracomunitare atata pe colectat cat si pe deductibil astfel neavand de plata. Dar in situatia in care banii ar venii de la APPLE - SUA? Mii de multumiri si daca se poate un raspuns pe adresa de email!
Carmen 27 Iul. 2016
3
Nichita Lacramioara 19 Feb. 2016
Va rog frumos sa ma lamuriti la o singura intrebare:Am o societate in Bulgaria cu nr. intracomunitar si am cumparat materie prima de la o societate din Romania pentru a fabricarea unor piese la o alta firma din Romania. Furnizorul de materie prima imi poate impune sa transport materia prima pe care am achizitionat-o, in Bulgaria, apoi sa o aduc din nou in Romania pentru prelucrare?Va multumesc!
Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x