Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Vreau sa suspend firma de la 1 octombrie. Ce trebuie sa fac?

Intrebare: Ce demersuri trebuie sa faca o SC (SRL) care doreste sa-si suspende activitatea in luna octombrie 2011. Cand trebuie sa depuna situatiile financiare aferente anului 2011?

Raspuns:

Pentru suspendarea activitatii societatea va depune o cerere de inactivitate temporara la Oficiul Registrului Comertului competent. Conform informatiilor publicate pe site-ul oficial al Oficiului National al Registrului Comertului, documentele necesare pentru inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor privind suspendarea temporara activitatii societatilor comerciale sunt:

1. Cerere de inregistrare (original);

2. Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporara a acivitatii (original);

3. Certificatele constatatoare emise in baza declaratiilor tip pe propria raspundere pentru autorizarea activitatii;

4. Declaratia-tip pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana juridica nu desfasoara activitate la sediul social sau la sediile secundare ori in afara acestora activitatile declarate o perioada de maxim 3 ani;

5. Daca este cazul, imputernicire speciala (in forma autentica) avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original);

6. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:

- taxe de registru
- tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Pe perioada suspendarii activitatii la Registrul Comertului, pentru a nu mai avea obligatia depunerii declaratiilor fiscale pentru impozitele, taxele si contributiile administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala se impune obtinerea regimul special derogatoriu conform procedurii privind regimul de declarare derogatoriu aprobata prin OANAF 1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu.

Potrivit acesteia, depunerea declaratiilor fiscale conform unui regim de declarare derogatoriu poate fi aprobata pentru perioade mai mari de 12 luni, dar nu mai mult de 3 ani consecutivi. Pentru a beneficia de regimul de declarare derogatoriu, pe perioada supusa acestui regim, societatea trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:

   a) sa nu desfasoare niciun fel de activitate;
   b) sa nu obtina venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare si/sau alte elemente similare veniturilor;
   c) sa nu dispuna de personal angajat si sa nu plateasca venituri cu regim de retinere la sursa a impozitului;
   d) sa figureze, in evidenta fiscala, cu toate obligatiile declarative si de plata indeplinite;
   e) sa nu aiba in curs de solutionare un decont cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sau o cerere de restituire a impozitelor, taxelor si contributiilor;
   f) sa nu faca obiectul unei actiuni de inspectie fiscala, in curs de derulare;
   g) sa nu fie inscrisi in lista contribuabililor declarati inactivi;
   h) in cazul contribuabililor, persoane juridice, infiintati in baza Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inactivitatea temporara sa fie inscrisa in registrul comertului, conform prevederilor art. 237 din legea mentionata.
 
Regimul de declarare derogatoriu se solicita prin depunerea unei cereri la organul fiscal in a carui evidenta fiscala este inregistrata societatea ca platitor de impozite, taxe si contributii.

Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu urmatoarele declaratii fiscale:
   a) formularul 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs;
   b) formularul 101 "Declaratie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04;
   d) formularul 103 "Declaratie privind accizele", cod 14.13.01.03/a;
   c) -
   e) formularul 104 "Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor", cod 14.13.01.01/dv;
   f) formularul 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03;
   g) formularul 130 "Decont privind impozitul la titeiul din productia interna", cod 14.13.01.05;
   h) formularul 300 "Decont de TVA", cod 14.13.01.02.
 
Regimul de declarare derogatoriu se solicita pentru toate obligatiile de declarare cuprinse in aceste formulare si inscrise in vectorul fiscal.
 
Pe perioada aplicarii regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii nu au obligatia depunerii acestor declarati. Prin exceptie, pentru fractiunea de an fiscal aflata in afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii au obligatia depunerii declaratiilor prevazute la lit. b), f) si g) la termenele prevazute de lege.
 
Art. 153 alin. (11) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca, in cazul incetarii activitatii sale economice orice persoana inregistrata conform acestui articol va anunta in scris organele fiscale competente in termen de 15 zile de la producerea evenimentului in scopul scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA. Prin norme procedurale se stabilesc data de la care are loc scoaterea din evidenta si procedura aplicabila.
 
Astfel cum prevede alin. (9) al acestui articol, organele fiscale competente pot anula din oficiu inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA, conform acestui articol, in cazul persoanelor impozabile care figureaza in lista contribuabililor declarati inactivi potrivit art. 11, precum si al persoanelor impozabile in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii. Procedura de scoatere din evidenta este stabilita prin normele procedurale in vigoare. Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, au obligatia sa solicite organelor fiscale competente inregistrarea in scopuri de TVA, daca inceteaza situatia care a condus la scoaterea din evidenta, fara a fi aplicabile prevederile referitoare la plafonul de scutire pentru mici intreprinderi prevazut la art. 152 in anul calendaristic respectiv.
 
Pct. 66 alin. (12) din normele metodologice date in aplicarea acestui articol stabileste ca orice persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA si care isi inceteaza activitatea economica va solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA in termen de 15 zile de la data documentelor ce evidentiaza acest fapt.

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA va fi valabila din prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a depus declaratia de incetare a activitatii. Persoana impozabila care a solicitat anularea inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153] alin. (5) din Codul fiscal are obligatia, indiferent de perioada fiscala utilizata, sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 1562 din Codul fiscal pana la data de 25 a lunii in care a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA.
 
Asadar, societatea are obligatia de a solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA in 15 zile de la data la care a fost declarata starea de inactivitate temporara. Daca aceasta nu solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA organele fiscale anuleaza inregistrarea in scopuri de TVA a acestora de la data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost declarata starea de inactivitate temporara, in conformitate cu prevederile art. 153 alin. (9) din Codul fiscal si OANAF 1786/2010.
 
In ultimul decont de TVA depus inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA se vor efectua ajustarile TVA dedusa pentru bunurile de capital si activele corporale fixe, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital, potrivit prevederilor art. 148 si 149 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal .
 
Pe perioada de inactivitate societatea are obligatia de a intocmi situatii financiare la termenele prevazute de lege, indiferent de regimul de declarare aplicat, normal sau derogatoriu.
 

Abonare newsletter

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

Comentarii

0 comentarii

Atentie! Pentru a posta comentariu, este necesar sa raspundeti corect la intrebare.

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x