Email RSS Facebook
Esti membru? Logheaza-te aici.
Nu aveti cont? Inscrie-te gratuit
x Intra in ClubContabilitate.ro

ANAF si MFPCodul de procedura fiscalaCodul fiscalDeclaratii si FormulareLegea ContabilitatiiMonografii contabileStudii de cazTVA

Precizari privind Raportarile Contabile semestrul I

Potrivit prevederilor art. IV din Ordinul M.F.P. 2869/23.12.2010 si a Ord.2234/2011, incepand cu data de 1 ianuarie 2011, entitatile care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, NU MAI DEPUN la unitatile teritoriale ale M.F.P raportari contabile in cursul exercitiului financiar.
Pentru determinarea plafonului cifrei de afaceri se utilizeaz cursul de schimb valutar comunicat de BNR valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent( 35.000 euro x 4,2848 lei/euro= 149.968 lei).

I. Raportarile contabile, compuse din: Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii-formular cod 10; Contul de profit si pierdere- formular cod 20 si Date informative - formular cod 30 se depun de catre operatorii economici in format electronic, pe discheta, insotite de formularele listate cu ajutorul programului de asistenta, in doua exemplare (din care unul pentru societatea depunatoare) semnate si stampilate de persoanele in drept conform legii, impreuna cu urmatoarele anexe:

- copie de pe codul unic de inregistrare
 
- copie dupa balanta de verificare a conturilor sintetice la 30.06.2011 (optional);

- raportul administratorilor privind activitatea pe semestrul I. 2011 (optional);

Raportarile contabile se depun de catre persoanele juridice la organul fiscal competent pana la termenul prevazue la pct.3 din Ord.M.F.P nr.2234/29.06.2011, respectiv pana cel mai tarziu la data de 16 august 2011.

Persoanele juridice prevazute la art.1 alin(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991-R cu modificarile si completarile ulterioare, care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, verifica si centralizeaza informatiile aferente acestora, intocmind raportari contabile la 30.06.2011, cu respectarea prevederilor ordinului MFP 2234/2011.

Persoanele juridice/operatorii economici care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la sfarsitul perioadei de raportare (30.06.2011); cei care in tot semestrul I 2011 s-au aflat in inactivitate temporara , precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc Raportare contabila la 30 iunie 2011, nemaifiind obligati sa depuna DECLARATIE in acest sens, pe proprie raspundere.

Nu intocmesc raportare contabil la 30.06.2011 nici entitatile nou infiintate in cursul anului 2011.
 
II. Privitor la aspectele legate de completarea raportarilor contabile, cu ocazia preluarii, veti acorda o atentie deosebita datelor inscrise in cele 3 componente si anume:
 
1. Formular Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii - cod 10 :

- Completarea corecta si completa a datelor de identificare a societatii (denumire, C.U.I, adresa , telefonul si numarul de inmatriculare la registrul comertului), FARA PRESCURTARI SAU INITIALE;

- Codificarea activitatii preponderente potrivit CAEN-rev.2, ultima varianta aprobata prin H.G nr. 656/1997 format din 4 cifre ;
 
- Inscrierea corect a formei de proprietate: (ex. Societatile comerciale S.R.L vor avea inscris codul 35, societatile agricole vor avea inscris codul 36, etc.). Subunitatile inregistrate in Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate vor completa forma de proprietate corespunzatoare societatilor comerciale carora le apartine.

Societatile comerciale care, potrivit actului constitutiv reprezint filiale ale unor societati comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, completeaza la forma de proprietate codul 15, respectiv 16, dupa caz.

Entitatile care au ales un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic completeaza formularul « Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii » cu informatiile corespunzatoare datelor de la 1 ianuarie 2011 si 30 iunie 2011.

- Verificarea randului 25- patrimoniul regiei- col. 1 si 2, astfel incat sa prezinte sume numai in cazul Regiilor autonome codificate cu cod 11 ;

- Randul 38- patrimoniul public- este posibil sa prezinte sume numai in cazul sucursalelor ;

ATENTIE: - Randul 36- REPARTIZAREA PROFITULUI, nu va prezenta sume la 30.06.2011 la nici un tip de societati.

2. Formular « Cont de profit si pierdere »- cod 20- (cumulat 1.01.2011-30.06.2011) :

- La randul 19 vor fi inscrise toate cheltuielile reprezentand drepturi salariale, inclusiv contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor in baza Legii 142/1998 cu modificarile si completarile ulterioare, suma ce se va inscrie distinct si la randul 38 din formular cod.30.
 
Dac rd.19 col. 1 si 2 din formularul cod 20 prezinta sume, obligatoriu si la rd. 23 col. 1 si 2 din formularul cod. 30 trebuie sa fie inscris numarul mediu de salariati.
 
- Rd. 66 se va completa cu suma reprezentand impozitul pe venit, numai de catre microintreprinderi (incadrate ca atare potrivit Codului fiscal).

3. Formular « Date informative »- cod.30 :

La rd.01si 02 col.1 din formularul cod 30, persoanele juridice care au in subordine subunitati vor inscrie cifra l, indiferent de numarul acestora.
 
Raportarile la 30.06.2011 se intocmesc in lei. Aceasta unitate de masura se va trece pe fiecare formular in parte.
 
Persoanele juridice (societatile comerciale) care au in subordine sucursale sau alte subunitati fara personalitate juridica, care desfasoara activitate si au sediul in strainatate, vor evalua in lei rulajele si soldurile exprimate in valuta, din balantele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar din ultima zi a perioadei de raportare si le vor centraliza cu balanta de verificare intocmita pentru operatiunile economico-financiare desfasurate in tara.
 
De asemenea, in situatia in care operatiunile subunitatilor proprii in strainatate au fost evidentiate in cursul perioadei atat in valuta cat si in lei, vor fi preluate ca atare soldurile si rulajele conturilor, exprimate in lei.
 
Raportarile contabile vor purta semnatura persoanelor in drept, cuprinzand si numele acestora in clar, respectiv ale administratorului societatii si ale persoanei autorizate care le-a intocmit.

Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile se completeaza astfel:
 
-directorul economic/ contabil sef/ alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii; sau:
 
- persoana fizica sau juridica autorizata potrivit legii (nume si prenume/denumire, calitatea si numarul de inregistrare in organismul profesional), membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Abonare newsletter

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

Comentarii

0 comentarii

Atentie! Pentru a posta comentariu, este necesar sa raspundeti corect la intrebare.

Aboneaza-te GRATUIT la
Newsletter-ul ClubContabilitate.ro

pentru a primi cele mai proaspete informatii si analize referitoare la subiectele care te intereseaza!

x